Енергия

    Вярванията, свързани със системата на чакрите, е част от някои духовни традиции в Индия, като йога и тантризъм. Според тези учения, чакрите са енергийни центрове в тялото, които влияят на физическото, емоционалното и духовното ни здраве. Кратко обобщение на всяка от чакрите: 1. Първа чакра (Муладхара): Свързана с основни инстинкти, стабилност и материалната…
Read more