Ендодерма

Ендодерма

Ендодермата обхваща мозъчния ствол и средния мозък.

МОЗЪЧЕН СТВОЛ
Няма кръстосване от мозъка към органа.

Конфликти:

1. свързани със „залъка”.

2. свързани със задържане на вода и/или урея, поради рециклирането на вода и урея.

АФ – аденокарциноми (тумор; клетъчна пролиферация).

ЛФ – разрушаване на туморите.

Микроби – туберкулозни микобактерии, гъбички.

Германска нова медицина® – Ендодерма

 

 

Заболяване

Орган

Съдържание на

биологичния   конфликт

ОХ в мозъка

Активна фаза =

Симпатикотония

Растеж на тумор

Фаза на решен конфликт =

Лечебна фаза =

Ваготония

Карцином на бъбречни събирателни канали

Екзистенциален конфликт, конфликт на бежанеца, „да загубиш всичко” или да се чувстваш като, че ли ще „избухнеш”; например, страх от насилствена хоспитализация („конфликт на хоспитализация”); конфликт да се чувстваш сам и изоставен, да чувстваш, че никой не го е грижа за теб или се грижат зле за теб; да се чувстваш като в пустиня (без вода).

ОХ в мозъчния ствол (понса) дясно/ляво вентрално.

Образуване на компактен карфиолоподобен аденокарцином от секреторен тип или на плосък аденокарцином от резорбтивен тип между чашките и паренхима. Клетъчна пролиферация в АФ (за сравнение, при воден конфликт бъбречният паренхим некротизира по време на АФ и се образува киста по време на ЛФ). Активният конфликт със задържане на вода, засягащ тубулите има огромно значение ако се случи по време на ЛФ на друг конфликт = СИНДРОМ!

По отношение ЛФ на бъбречните тубули ние правим разлика между биологичен лечебен процес с туберкулозна некротизация на тумора с Тб и небиологична ЛФ без Тб.

Без наличието на туберкулозна бактерия (небиологично лечение) изходът на бъбречното легенче може да се запуши, въпреки че конфликтът е бил решен (инактивен бъбрек). Уремията не е смъртоносна болест. Тя спира незабавно с решаването на екзистенциалния конфликт. Но дори и лечението да протича небиологично, организмът продължава да отделя урина.

Медицината определя компактните адено тумори, които се казеират от микобактериите, като туберкулоза на бъбрека. След процеса на разграждане каверните се виждат като чашковидни групи.

Лечебна фаза (с микобактерии) – разграждане на карцинома, което е съпроводено с туберкулоза ; възпаление на бъбречното легенче; висока температура, нощни изпотявания;
Задържането на вода причинява огромен оток в областта на засегнатия орган. Например, ЛФ на костите = левкемия + синдром = подагра; освен това, трансудативна плаврална ефузия, трансудативен асцит или остър ревматоиден артрит и т.н. Същият процес се случва и в мозъка. Тези големи едематозни огнища на Хамер   медицината определя като „мозъчни тумори”. С решаването на конфликта със задържане на вода „мозъчните туморни отоци” бързо регресират. Задържането на урина има биологична цел. Медицината я нарича уремия и приема, че бъбреците ще „излязат от строя”. Всъщност организмът складира уремични субстанции в случай на липса на протеин за дълго време (нитрогенен цикъл).

Единственото, което знаехме до този момент бе, че уреята се разгражда до протеини и се изхвърля чрез урината. Това, което не разбирахме обаче, е че организмът е в състояние да рециклира уреята в протеин. Следователно, „във време на протеинова нужда” организмът задържа урея в кръвта, което ние наричаме уремия. Определяхме уремията като болест, незнаейки, че тя е смислена специална биологична програма на Природата.
полиурия; редукция на всички симптоми, свързани със „Синдром”, като плеврална ефузия, асцит, ставен ревматизъм, отоци по кожата, повишаване на левкоцитите, покочна киселина, урея и креатинин, и т.н.; възможно е и образуване на калциеви и оксалатни камъни , дължащо се на туберкулозата.

Лечебна фаза (без микобактерии) – същите симптоми с изключение на високата температура и нощните изпотявания; няма разграждане на тумора.

Медула на надбъбречната жлеза = бластом

(феохромоцитом)

Непоносимо силен стрес.

ОХ в областта на автономната нервна система, невроганглион.

Феохромоцитом ; увеличаване на норадреналина, допамин и адреналин.

Възможна е апоплексия на надбъбречната медула по време на ЛФ.

Карцином на аденохипофизата

За дясна страна:

   1) „Не мога да грабна залъка”, тъй като индивидът е много малък.

За лява страна:

1)   „Не мога да се отърва от фекалния залък”, защото отворът на гърлото/хранопровода е много малък.

2) „Не мога да изхранвам детето или семейството”.

ОХ в мозъчния ствол (понса) дорзално дясно/ляво.

  1) Растящ компактен карфиолоподобен аденокарцином от секреторен тип, увеличена секреция на растежни хормони. Резултат – реален растеж при деца и юноши; акромегалия при възрастни.

   2) Увеличаване нивото на пролактин. Резултат – увеличено производство на кърма.

  1) Туберкулозно, казеазицонно, некротизиращо разграждане на тумора, ако има налични гъбички или микобактерии. Конфликтът вече не е от значение, тъй като индивидът е пораснал и вече може да вземе/да се отърве от залъка.

  2) Конфликтът вече не е от значение, тъй като детето или семейството сега могат пълноценно да се изхранят.

Фаринкс – аденоидни образувания в дъното на устната кухина

За дясна страна:

„Не мога да сграбча залъка (храна”).

  За лява страна:

  „Не мога да се отърва от фекалния залък”.

ОХ в мозъчния ствол (понса), дорзално дясно/ляво.

Нарастващ карфиолоподобен аденокарцином от секреторен тип – т.нар. „ полипи ” в гърлото, които се дължат на остатъците от старата чревна мукоза.

Зловонна туберкулозна казеация на полипите с помощта на гъбички (микози) или микобактерии.

Карцином на евстахиевата тръба (между устата и средното ухо).

За дясна страна:

„Не мога да сграбча информационния залък”.

  За лява страна:

  „ Не мога да се отърва от информационния залък”.

ОХ в мозъчния ствол (понса), дорзално дясно/ляво.

Нарастващ компактен плосък аденокарцином от резорбтивен тип, причиняващ обструкция на евстахиевата тръба; намален слух.

Зловонна туберкулозна казеация, която се отделя в устата и в средното ухо, където може да симулира инфекция, при положение, че мукозата на средното ухо не е засегната.

Карцином на средно ухо

За дясна страна:

–        „Не мога да сграбча слуховия залък”, в частност изпускане на част от информация; например дете не получава желаната играчка–залък.

За лява страна:

–        „Не мога да се отърва от слуховия залък” (част от информация).

ОХ в мозъчния ствол (понса) дясно/ляво дорзално, ядрата на Nervus statoacousticus.

Нарастващ плосък аденокарцином от резорбтивен тип, който расте бавно в средното ухо и в мастоидната кост. Евентуално растящият тумор може изцяло да запълни средното ухо, независимо, че е от резорбтивен тип.

Purulent otitis media. Туберкулозно, казеационно, некротизиращо разграждане на туморните клетки чрез гъбички или микобактерии, често пъти придружено с перфорация на тъпанчевата мембрана (загнояло ухо).

Т.нар. отосклероза , състояние при което костиците на средното ухо стават имобилни, поради костно образувание, по-скоро е резултат от отлагане на калции след туберкулозното разграждане на тумора.

Карцином на слъзна жлеза , ацинарна част.

За дясна страна:

–       „Не мога да достигна визуалния залък”; залъкът е бил пропуснат, защото индивидът не си е „отварял очите” навреме;

  За лява страна:

–       „Не мога да се отърва от визуалния залък”. Пример – художник не може да намери галерия. Тъй като платната му остават невидяни, той не може да ги продаде.

ОХ в мозъчния ствол (понса), дорзално дясно/ляво.

Растящ карфиолоподобен аденокарцином от секреторен тип на слъзните жлези.

Туберкулозно, казеазицонно, некротизиращо разрушаване на тумора (ако са налични Тб микобактерии – пурулентни „сълзи” ). В случай на пълна казеация (с повтарящи се рецидиви) – муковисцидоза с пресъхване на слъзния поток.

Карцином на ирис

За дясна страна:

„Искам да хвана повече или по-малко светлина” („светлинен залък”).

За лява страна:

„Искам да избегна повече или по-малко светлина”.

ОХ в мозъчния ствол (понса), медиално, вентрално, дясно/ляво.

Заякчаващи контракции на гладката мускулатура.

Уголемени зеници при продължаваща конфликтна активност.

Туберкулоза на ириса, т.нар. колобома.

Карцином на сливици

За дясна страна:

„Не мога да преглътна залъка (храна)”, поради недостатъчна секреция. Пример – в последния момент наемодателят на обещан апартамент се отказва от договора, някой друг е грабнал „залъка” (къща, работа, …).

За лява страна:

„Не мога да ослюнча добре фекалния залък, за да го изплюя”.

ОХ в мозъчния ствол (понса), дорзално дясно/ляво

Тонзиларна хиперплазия = тонзиларна хипертрофия = растящ карфиолоподобен аденокарцином от секреторен тип – уголемени, „нацепени” сливици след повтаряща се туберкулозна казеация на аденокарцинома (висящо лечение).

Зловонна туберкулозна казеация на тонзиларната хиперплазия с помощта на гъбички (тонзиларна микоза) или на микобактерии (тонзиларна туберкулоза); пурулентен тонзилит; абсцес на сливиците.

Карцином на небце

За дясна страна:

„Вече съм хванал (храната) залъка, но не мога да го преглътна.

Например, пациент си мисли, че е спечелил от лотарията, но билетът се оказва невалиден.

За лява страна:

„Не мога да ослюнча добре фекалния залък, за да го изплюя”.

ОХ в мозъчния ствол (понса), дорзално дясно/ляво

Растящ компактен карфиолоподобен аденокарцином от секреторен тип или плосък аденокарцином от резорбтивен тип на старите остатъци на чревната мукоза (под плоско-епителния слой на устата).

Зловонно, туберкулозно казеазно разграждане на тумора с помощта на гъбички (микози) или микобактерии (напр. туберкулоза).

Карцином на субмукозната орална мукоза (дълбок чревен епителен слой).

За дясна страна:

„Не мога да грабна храната”.

Конфликтът често се случва на тежко болни хора, когато те не могат „да приемат” храната както трябва, напр. поради болка.

За лява страна:

„Не мога да ослюнча добре фекалния залък, за да го изплюя”.

ОХ в мозъчния ствол (понса), дорзално дясно/ляво

Растящ плосък аденокарцином от резорбтивен тип с минимален размер под плоско-епителната мукоза на устата, затова е почти невидим.

Т.нар. афти или млечница (кандидоза на устата).

Карцином на паротидна жлеза (ацинарна част).

За дясна страна:

„Не мога да хвана залъка, поради недостатъчно ослюнчване”.

За лява страна:

„Не мога да ослюнча добре фекалния залък, за да го изплюя”.

ОХ в мозъчния ствол (понса), дорзално дясно/ляво

Растящ компактен карфиолоподобен аденокарцином от секреторен тип на паротидната жлеза, на т.нар. ацини.

Зловонна туберкулозна казеация и разграждане на тумора с помощта на гъбички (микози) или микобактерии (напр. туберкулоза). Пълна казеация на клетките (при няколко рецидива и решения), което предизвиква муковисцидоза, пресъхване на паротидната течност, респ. на подезичната течност (= слюнка).

Карцином на подезичната слюнчена жлеза (ацинарна част).

Не мога да хвана залъка (за дясна страна ) или да изплюя фекалния залък (за лява страна ), поради недостатъчно ослюнчване”.

ОХ в мозъчния ствол (понса), дорзално дясно/ляво

Растящ компактен карфиолоподобен аденокарцином от секреторен тип на подезичната слюнчена жлеза, на т.нар. ацини.

Зловонна туберкулозна казеация и разграждане на тумора с помощта на гъбички (микози) или микобактерии (напр. туберкулоза). Пълна казеация на клетките (при няколко рецидива и решения), което предизвиква муковисцидоза. При повтарящи се лечебни фази с туберкулоза, най-вероятно няма да остане жлезиста тъкан.

Карцином на щитовидната жлеза (ацинарна част).

–       За дясна страна – „не съм достатъчно бърз, за да грабна желания залък (храна)”. Пример – продавач прави сделка, защото е по-бърз от конкуренцията.

–       За лява страна – „не съм достатъчно бърз, за да се отърва от залъка”, поради недостатъчна хормонална секреция към червата. Пример – не съм продал/а обезценените акции навреме.

ОХ в мозъчния ствол (понса), дорзално дясно/ляво

Растящ компактен карфиолоподобен аденокарцином от секреторен тип, т.нар. твърда струма с хипертироидизъм, респективно тиротоксикоза ( Базедова болест ).

Хипертироидизмът подобрява метаболизма и индивидът става по-бърз.

Възлестият тироиден тумор често пъти остава и се капсулова. Ако има налични гъбички или микобактерии, възлите се казеират чрез туберкулозна некротизация. Това би бил естественият биологичен курс. След лечебната фаза хормоналните нива се нормализират.

Карцином на паращитовидната жлеза (ацинарна част).

Неспособност за мускулна контракция (мускулна активност), поради ниски нива на калция. Желаният залък не може да се погълне (за дясна страна ) или изплюе (за лява страна ), поради липса на секреция.

ОХ в мозъчния ствол (понса), дорзално дясно/ляво.

Растящ компактен карфиолоподобен аденокарцином от секреторен тип, т.нар. твърда струма с хиперпаратиреоза (паратормон), който регулира нивото на калций.

Възлестият паратироиден тумор често пъти остава и се капсулова. Ако има налични гъбички или микобактерии, възлите се казеират чрез туберкулозна некротизация. Това би бил естественият биологичен курс. След лечебната фаза хормоналните нива се нормализират.

Карцином на белите дробове.

Алвеоларен карцином.

Смъртен страх и паника, често пъти провокирани от диагнозен или прогнозен шок.

ОХ в мозъчния ствол (понса), дорзално дясно.

Растящ плосък алвеоларен аденокарцином от резорбтивен тип; т.нар. белодробни възли, които нарастват само докато се реши конфликтът.

Солитарен възел при страх за друг човек или животно; множествени възли при страх за себе си.

Ако има налични микобактерии (Тб) ще се осъществи казеазно разграждане на белодробните възли (белодробна туберкулоза ) и ще се формират каверни; нощни изпотявания, кашлица, възможно е храчене на кръв.

Белодробен емфизем = белодробни каверни.

Без микобактерии туморът се капсулова.

Карцином на хранопровода

(долната трета).

„Не мога да глътна залъка”. Често пъти това е във връзка с дома, колата   или нещо подобно. „Залъкът” е нещо, към което индивидът иска да се „присъедини”, но е възпрепятстван ненадейно.

Карциномът на хранопровода означава, че някой иска да глътне залъка, но не може. В контраст – карциномът на плоския епител на хранопровода – някой е принуден да глътне нещо, но той не иска. Тази разлика по принцип важи за цялата област на назофаринкса и устата.

ОХ в мозъчния ствол (понса), латерално, дясно.

Растящ карфиолоподобен аденокарцином от секреторен тип или плосък аденокарцином от резорбтивен тип.

Туберкулозно казеазно разграждане на тумора. Повечето от тези карциноми се излекуват спонтанно чрез зловонна казеация, без да бъдат забелязани. Остатъците често пъти погрешно се интерпретират като „варици на хранопровода”. Заедно със „синдром” (задържане на вода) тези тумори могат да причинят сериозно животозастрашаващо кървене, най-вече, когато пациентът кърви откъм червата, което от своя страна може да остане незабелязано. Обикновено пациентът има нощни изпотявания и е изключително уморен. На моменти терапията е трудна, но пациентът може да се справи с усложненията, когато знае, че те са само временни и че кървенето може да се компенсира чрез регулярни вливания, докато приключи лечебният процес.

Преди това състояние неправилно се разглеждаше като индикация за чернодробна цироза и имаше много лоша прогноза. Това беше грешно!

Карцином на стомаха

(с изключение на малката извивка).

„Не мога да смеля залъка”. „Заседнало ми е в корема”; гняв, свързан с членове на семейството.

ОХ в мозъчния ствол (понса), латерално, дясно.

Растящ компактен карфиолоподобен аденокарцином от секреторен тип, както и плосък аденокарцином от резорбтивен тип (т.нар. плътни тумори на стомашната стена).

Казеационно некротизиращо разграждане на тумора с помощта на гъбички или   (Тб) микобактерии, които са киселинно устойчиви. Възможна е и капсулация на тумора (имаме доказателство, че такъв капсулован тумор може да съществува в продължение на 40 години без да причинява дискомфорт).

Карцином на дванадесетопръстник (с изключение на булбус дуодени).

„Не мога да смеля залъка”; гняв, свързан с членове на семейството, приятели или колеги.

ОХ в мозъчния ствол (понса), латерално, дясно.

Растящ компактен плосък аденокарцином от резорбтивен тип, който в редки случаи причинява обструкция.

Казеазно разлагане на тумора чрез киселинно устойчиви гъбички и Тб микобактерии (туберкулоза).

Карцином на черен дроб

Конфликт, свързан с гладуване; екзистенциален конфликт.

Пример – страх да не умреш от глад, поради тумор в дебелото черво.

ОХ в мозъчния ствол (понса), латерално, дясно.

Растящ карфиолоподобен аденокарцином от секреторен тип или сферичен аденокарцином от резорбтивен тип. Различаваме единичен, солитарен аденокарцином (конфликт на гладуване по отношение на друг човек или животно) и множествен (конфликт на гладуване по отношение на себе си). Често пъти при един и същ „припокриващ се конфликт” се случват карцином на червата, на черния дроб и на панкреаса.

Възможни са няколко типа на лечение:

1) Капсуловане.

2) Казеазно некротизиращо разлагане на тумора с туберкулоза ( чернодробна Тб ).

Карцином на панкреаса

Гняв, свързан с членове на семейството: борба за „залъка”; конфликти за наследство.

Пример – неочаквано жена трябва да отмени отдавна планирана почивка, защото нейната майка си е счупила крак. Тя вече е „смляла” „залъка-почивка” и внезапно трябва да се откаже.

ОХ в мозъчния ствол (понса), латерално, дясно.

Повечето карфиолоподобни панкреатични аденокарциноми от секреторен тип не са толкова опасни, колкото изглеждат. Допълнителната панкреатична тъкан изпълнява биологичната цел да образува повече панкреатична течност, така че залъкът да може да се смели по-добре.

Има два типа на лечение:

1) Капсуловане (без Тб).

2) Казеазно некротизиращо разлагане на тумора, оставящо каверни в панкреаса. Повечето карциноми на панкреаса нямат нужда от опериране, тъй като (след туберкулоза на панкреаса) храносмилателните ензими могат, ако е необходимо, да бъдат заменени.

Карцином на тънко черво (горната част) =

Jejunum ca.

„Не съм в състояние да смеля залъка”; несмилаем гняв. Често пъти конфликтът има и допълнителен аспект – глад.

ОХ в мозъчния ствол (понса), вентролатерално, дясно.

Растеж на плосък аденокарцином от резорбтивен тип, който се разполага на голяма площ и засяга само няколко слоя от чревния цилиндричен епител. Поради тази причина, туморът не причинява обструкция.

Туберкулозно, казеационно, некротизиращо разграждане на тумора (ако им налични туберкулозни микобактерии); възможно е кървене = т.нар. болест на Крон .

Карцином на тънко черво (долна част) =

Ileum ca .

„Не съм в състояние да смеля залъка”; несмилаем гняв, най-често във връзка със „страх да не умреш от глад” в най-широкият смисъл на думата.

Например, собственик на фризьорски салон трябва да затвори, първо временно, след това за добро, след като е загубил най-добрия си персонал заради конкурент.

ОХ в мозъчния ствол (понса), вентролатерално ляво.

Растеж на плосък аденокарцином от резорбтивен тип, който се разполага на голяма площ и засяга само няколко слоя от чревния цилиндричен епител. Поради тази причина, туморът не причинява обструкция..

Туморите, разположени в края на илеума могат да станат много по-плътни и дори да образуват карфиолоподобна форма.

Туберкулозно, казеационно, некротизиращо разграждане на тумора (ако има налични туберкулозни микобактерии); кърваво елиминиране на „плаките” (много тънки аденокарциноми) и мукус на плътни порции в случая на т.нар. „илетис терминалис”. Това изхвърляне (диагностицирано като болест на Крон) е всъщност лечебна фаза (с или без туберкулоза). Активната фаза, в която пациентът е асимптоматичен и се чувства добре, е всъщност периодът, когато расте туморът.

Карцином на сляпо черво и апендикс

Грозен, несмилаем гняв; например дете гледа неприятна, грозна сцена на борба между родителите си.

ОХ в мозъчния ствол (понса), латерално ляво.

Р астящ компактен карфиолоподобен аденокарцином от секреторен тип, който лесно може да причини оклузия в апендикса и той да се спука по време на лечебната фаза (перфорация).

Т.нар. акутен или субакутен   апендицит (възпаление на апендикса). Хистологичният преглед на апендикса винаги показва некротизиран карцином (казеазен, туберкулозен). Няма апендицит без преди това да е имало аденокарцином!

Карцином на дебело черво – Colon ca (възходящо, напречно и низходящо дебело черво).

Грозен, несмилаем гняв; например някой е погрешно обвинен в опит за измама на застрахователна компания.

ОХ в мозъчния ствол (понса), латерално ляво.

Нарастващ карфиолоподобен аденокарцином от секреторен тип или плосък аденокарцином от резорбтивен тип.

Туберкулозно, казеационно, некротизиращо разграждане на тумора с помощта на гъбички.   Понякога се наблюдава умерено кървене или туберкулоза на колона. Наблюдава се и т.нар. улцерозен колит = периодично гнойно отделяне на частици от тумора във всяка ЛФ след хронични рецидиви на същия конфликт.

Карцином на ректум (сигмоид)

Грозен конфликт; коварен, гаден конфликт.

ОХ в мозъчния ствол (понса), латерално ляво.

Нарастващ карфиолоподобен аденокарцином от секреторен тип или плосък аденокарцином от резорбтивен тип. Ако туморът е голям, има опасност от чревна непроходимост ( илеус ).

Туберкулозно, казеационно, некротизиращо разграждане на тумора, което е вероятно да бъде съпроводено с леко кървене (нощни изпотявания в ранните сутрешни часове).

Високо разположен дистопичен субмукозен карцином на ректума (всъщност принадлежи към сигмоида).

Грозен, в смисъл на гаден, мръсен конфликт.

ОХ в мозъчния ствол (понса), латерално ляво.

Нарастващ компактен плосък аденокарцином от резорбтивен тип под горния слой плоско-епителна мукоза (ектодерма) на ректума (не се вижда, но може да се палпира).

Когато се разгради туморът под ректалната мукоза чрез туберкулозна, казеационна некротизация, се формира субмукозен абсцес. Тези абсцеси обикновено се наричат хемороиди .

Карцином на пъпа (вътрешната страна на пъпа).

„Не мога да изхвърля/отделя нещо”.

Например, жена по време на ваканция се обажда на съпруга си и забелязва заваляния му говор след прекарана пиянска нощ; той все още не е „изхвърлил” алкохола.

ОХ в мозъчния ствол (понса), латерално ляво.

Нарастващ компактен карфиолоподобен аденокарцином от секреторен тип или плосък аденокарцином от резорбтивен тип на еволюционната „клоака”.

Туберкулозно, казеазно некротизиращо разрушаване на тумора с помощта на гъбички или микобактерии; без бактерии – капсулация.

Полип в пикочния мехур (само в триъгълника между входа на уретера в пикочния мехур и изхода към уретрата).

Грозен конфликт, например бременна жена е физически насилвана от съпруга си.

ОХ в мозъчния ствол (понса), латерално, вентрално, ляво.

Нарастващ компактен карфиолоподобен аденокарцином от секреторен тип или плосък аденокарцином от резорбтивен тип (полипи в пикочния мехур).

Туберкулозно, казеационно, некротизиращо разграждане или капсулиране на тумора. Процесът на туберкулозно разграждане се нарича „пурулентен туберкулозен цистит”.

Карцином на Бартолиновите жлези

Сухота на вагината. „Не мога да образувам достатъчно вагинален мукус за сексуалния акт”.

ОХ в мозъчния ствол (понса), латерално-дорзално, ляво.

Бартолиновите жлези образуват увеличено количество вагинален мукус.

Туберкулозно казеазно некротизиращо разрушаване на тумора, което става спонтанно – зловонно гнойно отделяне (миризливо течение; туберкулозна гной).

Карцином на образуващите смегма клетки в пениса

„Не мога да премина през тясната и суха вагина”.

ОХ в мозъчния ствол (понса), дорзално медиално, ляво.

Секреторен тип: образуващите смегма кретки (бивши чревни клетки) образуват повече смегма.

Туберкулозно мокрене на препуциума (смегмата се образува от вътрешната страна на препуциума). Мюсюлманите и евреите нямат препуциум, поради ритуалното обрязване.

Забележка: ако пациент преживее ДХС с териториален конфликт, който фиксира и смегма-следа, например мъж е „помирисал” смегмата на свой съперник, когато е хванал партньора си в „издънка”, неговият тест за СПИН ще бъде положителен. Обрязаните мъже не могат да имат положителен резултат, докато имат контакти с други обрязани (които не образуват смегма). СПИН не е болест. Той е безобиден алергичен тест, който умишлено и неправилно се определя като болест.

Тератом на яйчници и тестиси = зародишно-клетъчен тератом (изключение!).

Дълбока загуба – на дете, на най-добрия приятел, на обичан човек или на домашен любимец.

ОХ в краниалната област на средния мозък, дясна/ляво

(изслючение!).

Тератоидната клетъчна пролиферация е вид репродукция, така като се случва през първия триместър на бременността (увеличаване броя на клетките съгласно симпатикотоничния модел на стария мозък). Но от четвъртия месец нататък   има ваготонична клетъчна мултипликация в лечебната фаза, съгласно модела на главния мозък.

Тератомът спира да расте по-бавно, тъй като ембрионалната тъкан се развива неравномерно.

Изключение: По време на лечебната фаза микобактерии могат да разложат тератома чрез казеация.

Карцином на фалопиевите тръби

Грозен, полугенитален конфликт основно с мъж.

Пример – бизнес дама разбира, че един от подчинените ѝ мъже е хванат с непълнолетно момиче. За да го уволни, тя е принудена да му изплати високо обезщетение.

ОХ в мозъчния ствол (понса) вентрално дясно/ляво медиално.

Компактен аденокарцином от секреторен тип на фалопиевата тръба (лява или дясна).

Казеазно некротизиращо разрушаване на тумора чрез гъбички; вагинално течение , което отваря отново фалопиевата тръба. Възможно е и изтичане на гной в коремната кухина.

Карцином на маточната стена

   1) Грозен, полугенитален конфликт, обикновено с мъж.

   2) Конфликт на загуба, особено баба/внуче конфликт или загуба на дете.

ОХ в средата на мозъчния ствол (понса) дясно/ляво.

Растящ компактен карфиолоподобен аденокарцином от секреторен тип или плосък аденокарцином от резорбтивен тип в маточната кухина (маточният ендометриум е еволюирал от чревната мукоза).

Съществуват две възможности:

   1) След менопаузата – казеазно некротизиращо разрушаване на тумора; вагинално течение , което може да е придружено от леко кървене.

   2) Преди менопаузата или при нормална менструация – туморът, включително и вътрешната обвивка на матката (децидуа) се изхвърлят, което се осъществява чрез силно кръвотечение = хеморагия (с или без туберкулоза).

Карцином на простатата

Грозен, неприятен генитален конфликт.

Пример – възрастен мъж, който вече не е в състояние да реагира с териториален конфликт, е изоставен от по-младата си приятелка, заради по-млад мъж.

ОХ в средата на мозъчния ствол (понса) дясно/ляво.

Растящ компактен карфиолоподобен аденокарцином от секреторен тип. Само при около 5% от случаите се притиска уретрата.

Туберкулозно, казеазицонно, некротизиращо разрушаване на тумора. При липса на Тб микобактерии туморът се капсулова.

 

СРЕДЕН МОЗЪК
(част от мозъчния ствол;
показва мезодермални характеристики)
Няма кръстосване от мозъка към органа.

Обхваща гладката мускулатура.

Конфликт на недостатъчна перисталтика.

АФ – локално увеличаване на гладката мускулна тъкан

(например: на червата, миома на матката).

ЛФ – чревни колики, маточни контракции, …

Локалната клетъчна пролиферация продължава.

От чисто анатомична гледна точка, мозъчните релета на органите, изброени по-долу принадлежат към мозъчния ствол. Но тъй като те се намират в междинната област между мозъчния ствол и церебрума (т.е. между стария и новия мозък) и по-точно в най-външната краниална част на мозъчния ствол, наречена среден мозък, то всички органи, които се управляват от тази междинна зона отговарят – без изключение – „мезодермално”, т.е. като мезодермални органи, които имат контролен център в церебралната медула.

СБС програмите за гладката мускулатура се различават от СБС програмите за набраздената мускулатура.

По време на активната фаза има локални спазми с нарастване на мускулна маса, например в дебелото черво или матката (= миома). В същото време няма перисталтика в нито една друга част на червото. Традиционната медицина нарича активната фаза на гладката чревна мускулатура „паралитичен илеус”. Това е неправилно, защото няма такова нещо като „парализа” на гладките мускули, освен ако не е причинена от токсичността на морфина.

По време на лечебната фаза няма разрушаване на мускулна маса. Има хиперперисталтика = колика, включваща цялото черво. Поради това, в двете фази съществуват различни видове колики:

АФ – силно увеличен мускулен тонус в областта на дебелото черво = „локална колика”, намалена перисталтика в цялото черво; само леко увеличен тонус на цялата чревна мускулатура – симпатикотоничен увеличен тонус означава едновременно намалена клонична перисталтика в червото.

ЛФ – увеличена ваготонична клонична перисталтика в цялата чревна мускулатура = чревна колика.

Епилептична криза: Първо, отново увеличен симпатичен мускулен тонус в дебелото черво, без перисталтика в останалите части на червото (което често неправилно се диагностицира като паралитичен илеус); след това клонична перисталтика в цялото черво. Епилептичната криза на набраздената мускулатура има същите елементи (тонични и клонични крампи).

 

 

Заболяване

Орган

Съдържание на

биологичния   конфликт

ОХ в мозъка

Активна фаза =

Симпатикотония

Растеж на тумор

Фаза на решен конфликт =

Лечебна фаза =

Ваготония

Черва,

  гладка мускулатура

Не съм в състояние да транспортирам/пропусна „залъка” напред към червото; привиден паралитичен илеус.

ОХ в средния мозък, вдясно/вляво, но принадлежи към мозъчния ствол.

Биологичен смисъл : да се избута залъкът напред с по-голяма сила.

Локална хипер перисталтика. Останалата част от червото има бавна перисталтика, което често пъти неправилно се диагностицира като паралитичен илеус.

Увеличена перисталтика в цялото черво ( чревни колики ) = знак за ЛФ.

Мускулатура на матката

Конфликтен еквивалент: да остане фетусът в матката, за да се запази бременността; по-силната маточна мускулатура прави раждането по-лесно.

ОХ в средния мозък дясно/ляво, но принадлежи към мозъчния ствол.

Биологичен смисъл : мускулите на матката стават по-силни, за да може женската да роди по-лесно.

По време на първите 3 месеца от бременността има увеличен маточен тонус, за да се вгнезди и да се задържи оплодената яйцеклетка в матката.

Миома = по-силна маточна мускулатура.

По време на последните 7 от 10-те месеца на бременността маточната мускулатура, въпреки че произлиза от перисталтичната чревна мускулатура, отговаря съгласно церебралния модел = ваготония, с цел да остане матката отпусната.

Епилептичната криза (симпатикотония) ускорява силната перисталтика, което се нарича родилна болка.

Цялата процедура ние наричаме раждане .

Сърдечен мускул, гладка мускулатура

Не съм в състояние да транспортирам достатъчно количество кръв (чрез перисталтиката на гладката мускулатура на миокарда).

ОХ в средния мозък дясно/ляво, но принадлежи на мозъчния ствол.

Биологичен смисъл: сърдечният мускул става по-силен, за да подобри работата на сърцето (това съвпада с конфликта на набраздената мускулатура на сърдечния мускул, характеризираща се с некроза на миокарда по време на АФ, но биологичният смисъл се вижда в края на ЛФ – сърдечният мускул е по-силен и по-ефективен от преди).

Локално увеличена перисталтика (ограничена от локалната област).

Увеличена паристалтика на лявата или дясна част от гладката сърдечна мускулатура. Другите части са отпуснати (както при червата), но обикновено е ангажирана гладката мускулатура на целия миокард.

Кръвоносни съдове (артерии и вени) , гладка мускулатура

Необходимост от подсилване на стената на кръвоносните съдове.

ОХ в средния мозък, дясно/ляво.

Биологичен смисъл: гладката част от мускулатурата на кръвоносните съдове става по-здрава, докато интимата некротизира (това е смислена застъпваща се комбинация на два типа тъкани, принадлежащи към различни зародишни слоеве).

Докато некротизира стената на кръвоносните съдове (интима) , гладката им мускулатура става по-плътна, с цел предотвратяване на перфорация.

Възстановяване на некрозата на стената на кръвоносните съдове (атеро- или артериосклероза ).

Мускулатурата на кръвоносните съдове остава силна.

© 2007 д-р Рике Герд Хамер

    wpChatIcon
    Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
    Контакти