Съзнание, тяло, хармония

Съзнание, тяло, хармония

 

Съзнание, тяло, хармония

 

Съзнание, Психика – Тяло, Хармония и ГНМ
„В самия момент на конфликта психиката свързва специфична
биологична конфликтна тема със събитието. Тази асоциация е изцяло
подсъзнателна. Остава неизвестна за човека, който е претърпял ДХС, докато не
се появят симптоми (най-често през лечебната фаза, бел.пр.), които да
разкрият какво точно подсъзнанието свързва с конкретната конфликтна ситуация…”

Изглежда, че биологичният шок (ДХС) се възприема като неприятна
изненада, в зависимост от съдържанието на психиката, оформено в миналото
на човека (възпитание, образование, личен опит, страхове, очаквания,
слабости, ценности, убеждения и т.н.)

и се обработва по линията психика – тяло (мозък и орган).
Според мен съзнанието на човека е водещо, често то се разглежда като
тъждествено на психиката, защото хората най-често се отъждествяват именно с
нейното съдържание. Все пак ние сме способни да наблюдаваме отстрани
нашите мисли, чувства, слово, постъпки и това, което наблюдава, е нашето
съзнание. То винаги работи с оглед на настоящия момент и се намира извън психиката.
Ако по една или друга причина съзнанието не успее в настоящия момент
самостоятелно да отработи неприятната изненада, то „прехвърля” ДХС върху
психиката, която в зависимост от съдържанието си и несъзнателно за човека,
задейства подходяща СБС програма в тялото (мозък и орган).
Настояще Ехо от миналото
Често обаче не му даваме нужното време за това, защото когато се е
случил ДХС, съзнанието ни е било заето с друга дейност (мисли, работа,
шофиране) или просто отказваме да осъзнаем неприятни за възприемане неща.
При тези случаи конфликтът се отработва като по навик от психиката, която в
зависимост от съдържанието й, оформено в миналото на човека, и
несъзнателно за него, директно задейства подходяща СБС програма в тялото
(мозък и орган).
ДХС Съзнание Психика Тяло

 

Съзнание, тяло, хармония

 

Съзнание, тяло, хармония

Примерно шофираме в оживен град с превишена скорост, ненадейно
виждаме кола на КАТ с радар, насочен към нас, не даваме нужното време на
съзнанието да отработи неприятната изненада на момента, тъй като е заето
изцяло с пътната обстановка, и тогава ДХС директно се „прехвърля” върху
психиката, която в зависимост от съдържанието си, несъзнателно за човека,
може да задейства примерно СБС програма за носната лигавица („не успях да
подуша заплахата”).
Вероятно този конфликт ще бъде разрешен още в същия ден при първа
възможност („какво толкова – може да си позволя една глоба, имам пълен брой
контролни точки в талона, следващия път ще внимавам повече за скоростта”) и
след това „ненадейно” започват лечебните симптоми (хрема, треска, т.нар.
настинка). Ако в този момент човек си припомни всички обстоятелства, които
са го изненадали неприятно преди появата на симптомите, лечебната фаза
може да приключи по-бързо!
Според мен може въобще да не се задейства СБС програма, ако човек на
момента осъзнае конфликта, съзнателно започне да анализира конфликтната
ситуация, и така предостави нужното време на съзнанието си да я отработи от
гл.т. настоящето на човека (текущото му финансово състояние и брой
контролни точки в талона).
Психиката отработва конфликтите автоматично, като по навик, от гл.т.
миналото на човека, което е оформило нейното съдържание.
Ключовият момент тук е: Осъзнаване в настоящето на вътрешното
състояние във всеки момент, независимо от текущите мисли и външна дейност,
и своевременен съзнателен анализ на възникнала конфликтна ситуация!
Съзнанието работи в настоящето, психиката – с ехо от миналото.
Целта на всичко описано горе е да се възстанови хармонията между
човека и неговата среда, което може да стане на ниво съзнание или ниво
психика – тяло (СБС програма).
Така човекът се учи да живее в хармония със своя Космос, което го
подтиква и към духовно израстване.

Съзнание, тяло, хармония

 

„В природата тези конфликти обикновено се разрешават бързо. Тъй като
ние, хората, се отчуждихме от Природата и сме се отдалечили от живот в
съответствие с Нея, ние изпитваме „териториални конфликти“, „конфликти на
атака“, „сексуални конфликти“, „конфликти на раздяла“, „конфликти на
изоставяне“ или „конфликти на загуба“ ” много по-често и обикновено
конфликтите продължават за по-дълги периоди от време. Ето защо сложността
и тежестта на заболяванията, наблюдавани при хората, по-специално
увеличаването на заболеваемостта от рак, не се открива до същата степен в
природния свят.
Положителна нагласа, освобождаване от гнева, чувства на доверие и
прошка могат значително да намалят силата и продължителността на
конфликта, а следователно и „болестните“ симптоми. Новата Медицина
измества или по-скоро издига „превенцията“ и „лечението“ до ниво, при което
биологията на човешките същества може да се разбере като тясно свързана с
духовността и е възможност за духовно израстване. ГНМ насочва вниманието
ни към значението на психиката като „седалище на душата”, истинският
господар на нашия живот.”

Според мен седалището на Душата, която е истинският господар, е в
Съзнанието, което е извън психиката.
Знанието е Сила, но едва след като бъде възприето чрез личния опит.

d-r Caroline Markolin https://learninggnm.com/SBS/documents/understanding_genetic_diseases.html

 

Биостимулатори   Ветом   и   LB Lact

 

 

Всичко написано в този сайт е само за обща информация. 

За специализирано лечение или терапия, моля обърнете се към специалист !!!

 

    wpChatIcon
    Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
    Контакти