Конфликт свързан със слуха

Конфликт свързан със слуха

 

Конфликт свързан със слуха

 

СБС програма за Средното ухо и Евстахиевите тръби

БИОЛОГИЧЕН КОНФЛИКТ: конфликт свързан със „звуков залък”
ДЯСНО СРЕДНО УХО И ДЕСНИ ЕВСТАХИЕВИ ТРЪБИ
Конфликтът е свързан с „входящ залък” и с „не съм способен на уловя звуковия
залък”.
Желаният „звук” може да се отнася за гласа на определен човек. Новородените
и бебетата страдат от конфликта, когато не могат да „уловят” успокояващия
глас на майката. Похвала (в училище, вкъщи, на работа), признание,
одобрение, оферта, комплимент, предложение, обещание, извинение,
признание или залъкът „Обичам те”, за който на човек му „текат лигите” да чуе,
може да задействат конфликта. В биологичен смисъл „звуковият залък” се
равнява на храна (за ухото, бел.пр.). Конфликт свързан със слуха може да се
преживее, когато важно съобщение (обявление) или звук (телефонен звън,
бебефон, сирена или други звукови предупредителни сигнали) не са чути, което
е създало затруднение. Много желан „звуков залък” може също да бъде „звукът
на тишината”.

Конфликти

ЛЯВО СРЕДНО УХО И ЛЕВИ ЕВСТАХИЕВИ ТРЪБИ
Конфликтът е свързан с „изходящ залък” и с „не съм способен на отстраня
звуковия залък”.
Такъв нежелан „звуков залък” се свързва с всякаква „звукова мръсотия”, от
която човек иска да се „евакуира”, например обида, словесни атаки, обвинения,
оплаквания, хокане, критика, стресиращи новини, да чуеш нещо разстройващо,
гласа на заядлив шеф, колега, родител или съпруг/а или за новородено гласа
на непознат.
Конфликтно-активна фаза: клетките в средното ухо и Евстахиевите тръби се
размножават пропорционално на силата на конфликта. Биологичната цел на
клетъчното увеличаване е да се подобри абсорбирането (дясното ухо) или
изхвърлянето (лявото ухо) на „звуковия залък”. Следователно, по време на
конфликтната активност слуховата способност е в действителност подобрена (в
Природата, да чуеш приближаващия се хищник или друга възможна опасност е
съществено за оцеляването). Ако конфликтът продължава, плосък (абсорбиращ
тип) или компактен израстък (секреторен тип) се развива в ухото. С
продължителна конфликтна активност струпването на клетки може напълно да
запълни средното ухо или да запуши Евстахиевите тръби. Последните пренасят
въздух от задната част на носа към средното ухо, за да се изравни ушното
налягане. След като Евстахиевата тръба е блокирана, вакуумът създаден в
ухото издърпва тъпанчето навътре, което затруднява чуването, тъй като
тъпанчето не може повече да вибрира. В резултат на това, ухото се усеща като
блокирано.

 

Конфликти

 

 

 

Конфликт свързан със слуха

Конфликт свързан със слуха

Лечебна фаза: След разрешаване на конфликт, гъбички или микобактерии,
такива на туберкулозната бактерия, отстраняват клетките, които повече не са
нужни. Лечебни симптоми са: изтичане от ухото и болки в него поради
подуването, с известна загуба на слух. Това обикновено е наречено инфекция в
средното ухо (среден отит). Когато лечението се случва в Евстахиевите тръби,
изтичането постъпващо в средното ухо симулира „инфекция в средното ухо”.
Кандидоза в ухото се появява, когато гъбички  и бактерии,  подпомагат лечебния процес.

Забележка: Вестибулокохлеарният нерв (слуховия нерв, бел.пр.) преминава
през мозъчните релета на средното ухо. Инфекция на средното ухо
следователно се придружава със загуба на усещането за равновесие, което не
се случва, когато Евстахиевите тръби преминават през лечебна фаза.
Ако нужните микроби не са налични при разрешаването на конфликта, защото
са били унищожени чрез свръх употреба на антибиотици, допълнителните
клетки остават. Евентуално израстъкът се капсулира със съединителна тъкан. В
стандартната медицина това обикновено се диагностицира като ушен полип.
Хронични или повтарящи се ушни „инфекции” показват, че слуховият конфликт
не е напълно разрешен (висящо лечение). Постоянното възстановяване на
тъканта може да доведе до перфорация на тъпанчето с постоянно изтичане на
гной от средното ухо. Евентуално слуховата способност се нарушава. Често
дистресът на „не съм способен да уловя звуковия залък” задейства
по-нататъшни слухови конфликти, което влошава състоянието. Следователно
научаването на ГНМ (Германската Нова Медицина) преди появата на
симптомите е истинската превантивна медицина.
Затрудненията в чуването лесно задействат конфликт на самообезценяване
включващ малките кости (осикли) в средното ухо (чукче, наковалня, стреме). С
течение на времето продължаващото калциране на малките кости причинява
отосклероза, което допринася за загубата на слуха.

Един конфликт на самообезценяване може също да засегне мастоидалната кост,
изпъкналата кост зад ухото, което води до мастоидит. Инфекция на средното
ухо с временни слухови проблеми е следователно често придружено с
възпаление на мастоидалната кост. Твърдението на стандартната теория, че
„инфекцията се разпространява” от средното ухо (ендодерма) към
мастоидалната кост (нова мезодерма) е лишено от научна основа.

 

 

Биостимулатори Ветом и LB Lact

 

Поръчки

 

Всичко написано в този сайт е само за обща информация. 
За специализирано лечение или терапия, моля обърнете се към специалист !!

Конфликти

 

    wpChatIcon
    Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
    Контакти