Конфликти и съзнание

Конфликти и съзнание

Съзнание, Психика – Тяло, Хармония и ГНМ
„В самия момент на конфликта психиката свързва специфична
биологична конфликтна тема със събитието. Тази асоциация е изцяло
подсъзнателна. Остава неизвестна за човека, който е претърпял ДХС, докато не
се появят симптоми (най-често през лечебната фаза, бел.пр.), които да
разкрият какво точно подсъзнанието свързва с конкретната конфликтна
ситуация…”

Мислене

 

Изглежда, че биологичният шок (ДХС) се възприема като неприятна
изненада, в зависимост от съдържанието на психиката, оформено в миналото
на човека (възпитание, образование, личен опит, страхове, очаквания,
слабости, ценности, убеждения и т.н.), и се обработва по линията психика –
тяло (мозък и орган).
Според мен съзнанието на човека е водещо, често то се разглежда като
тъждествено на психиката, защото хората най-често се отъждествяват именно с
нейното съдържание. Все пак ние сме способни да наблюдаваме отстрани
нашите мисли, чувства, слово, постъпки и това, което наблюдава, е нашето
съзнание. То винаги работи с оглед на настоящия момент и се намира извън
психиката.
Ако по една или друга причина съзнанието не успее в настоящия момент
самостоятелно да отработи неприятната изненада, то „прехвърля” ДХС върху
психиката, която в зависимост от съдържанието си и несъзнателно за човека,
задейства подходяща СБС програма в тялото (мозък и орган).

Конфликти

 

Настояще Ехо от миналото
Често обаче не му даваме нужното време за това, защото когато се е
случил ДХС, съзнанието ни е било заето с друга дейност (мисли, работа,
шофиране) или просто отказваме да осъзнаем неприятни за възприемане неща.
При тези случаи конфликтът се отработва като по навик от психиката, която в
зависимост от съдържанието й, оформено в миналото на човека, и
несъзнателно за него, директно задейства подходяща СБС програма в тялото
(мозък и орган).
ДХС Съзнание Психика Тяло

 

Примерно шофираме в оживен град с превишена скорост, ненадейно
виждаме кола на КАТ с радар, насочен към нас, не даваме нужното време на
съзнанието да отработи неприятната изненада на момента, тъй като е заето
изцяло с пътната обстановка, и тогава ДХС директно се „прехвърля” върху
психиката, която в зависимост от съдържанието си, несъзнателно за човека,
може да задейства примерно СБС програма за носната лигавица („не успях да подуша заплахата”).
Вероятно този конфликт ще бъде разрешен още в същия ден при първа
възможност („какво толкова – може да си позволя една глоба, имам пълен брой
контролни точки в талона, следващия път ще внимавам повече за скоростта”) и
след това „ненадейно” започват лечебните симптоми (хрема, треска, т.нар.
настинка). Ако в този момент човек си припомни всички обстоятелства, които
са го изненадали неприятно преди появата на симптомите, лечебната фаза
може да приключи по-бързо!

Конфликти

 

Според мен може въобще да не се задейства СБС програма, ако човек на
момента осъзнае конфликта, съзнателно започне да анализира конфликтната
ситуация, и така предостави нужното време на съзнанието си да я отработи от
гл.т. настоящето на човека (текущото му финансово състояние и брой
контролни точки в талона).
Психиката отработва конфликтите автоматично, като по навик, от гл.т.
миналото на човека, което е оформило нейното съдържание.
Ключовият момент тук е: Осъзнаване в настоящето на вътрешното
състояние във всеки момент, независимо от текущите мисли и външна дейност,
и своевременен съзнателен анализ на възникнала конфликтна ситуация!
Съзнанието работи в настоящето, психиката – с ехо от миналото.
Целта на всичко описано горе е да се възстанови хармонията между
човека и неговата среда, което може да стане на ниво съзнание или ниво
психика – тяло (СБС програма).
Така човекът се учи да живее в хармония със своя Космос, което го
подтиква и към духовно израстване.

„В природата тези конфликти обикновено се разрешават бързо. Тъй като
ние, хората, се отчуждихме от Природата и сме се отдалечили от живот в
съответствие с Нея, ние изпитваме „териториални конфликти“, „конфликти на
атака“, „сексуални конфликти“, „конфликти на раздяла“, „конфликти на
изоставяне“ или „конфликти на загуба“ ” много по-често и обикновено
конфликтите продължават за по-дълги периоди от време. Ето защо сложността
и тежестта на заболяванията, наблюдавани при хората, по-специално
увеличаването на заболеваемостта от рак, не се открива до същата степен в
природния свят.
Положителна нагласа, освобождаване от гнева, чувства на доверие и
прошка могат значително да намалят силата и продължителността на
конфликта, а следователно и „болестните“ симптоми. Новата Медицина
измества или по-скоро издига „превенцията“ и „лечението“ до ниво, при което
биологията на човешките същества може да се разбере като тясно свързана с
духовността и е възможност за духовно израстване. ГНМ насочва вниманието
ни към значението на психиката като „седалище на душата”, истинският
господар на нашия живот.”

 

Последните пет минути, преди да заспите, преди да се потопите

в дебрите на своето подсъзнание, решете, дали да си спомните,

неуспехите, ядовете, пропуските през изминалия ден или да си кажете

“Аз съм здрав/а, аз съм добре, аз съм доволен/на от живота,

аз съм щастлив/а

и ще бъда щастлив/а”!!!

 

Биостимулатори  Ветом   и  LB Lact

 

Поръчки

 

Всичко написано в този сайт е само за обща информация. 

За специализирано лечение или терапия, моля обърнете се към специалист !!!

 

Конфликти

    wpChatIcon
    Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
    Контакти