Визуален конфликт, късогледство

Визуален конфликт, късогледство

СБС програма за очите (конюктива, роговица, лещи) във връзка с
астигматизма и „сивото перде”

 

Визуален конфликт, късогледство

 

Конюктивата е прозрачна лигавица, която покрива склерата (бялото на окото) и
вътрешната страна на клепача. Основната функция на конюктивата е да
произвежда сълзи, за да поддържа влажна предната повърхност на очната
ябълка. По-голямото количество слъзна течност, обаче, се секретира от
слъзните жлези.
Роговицата е прозрачна структура, която покрива ириса и зеницата. Тя
контролира постъпването на светлината в очите. Когато светлина попадне
върху нея, тя я пречупва върху лещите, които от своя страна я префокусират
върху ретината.
Кристалните лещи са разположени зад ириса и се поддържат на своето място от
цилиарните мускули (и циновите връзки в цилиарното тяло, бел.пр.), които
позволяват промяна формата на лещите, за да се постигнат резки изображения
на обектите на различни разстояния.
Роговицата и лещите са отговорни са фокусиращата сила на очите и фината
настройка на зрителния процес.
Конюктивата, роговицата и лещите са изградени от плосък епител.
Когато гледаме предмет отдалечен от нас на повече от 6 метра, цилиарният
мускул се отпуска, неговият диаметър става най-голям, а циновите връзки
разтягат лещата така, че нейната изпъкналост намалява, заедно с
пречупващата ѝ способност (съотв. фокусното ѝ разстояние става най-дълго).
Така в централната ямка на ретината, образът на далечния предмет се оказва
добре фокусиран. Това състояние на лещата се нарича неакомодирано.
(бел.пр.)
При гледане на близо, окото трябва да компенсира скъсеното разстояние до
обекта с по-голяма пречупваща сила. Това става като цилиарният мускул се
свива, неговият диаметър намалява и циновите връзки отпускат лещата, която
поради вътрешните еластични сили в кристалина също се свива. Така
повърхностите ѝ стават по-изпъкнали, рефракцията расте и отново е налице
ясно фокусиран образ върху ретината. Това състояние се нарича акомодирано.
(бел.пр.)
В средата на XIX в. немският физик Хелмхолц за пръв път обяснява
гореописания механизъм на акомодацията, но той си е представял вътреочната
леща като лесно деформируема прозрачна торбичка, пълна с течност. В
действителност обаче, лещата има сложен строеж – тя се състои от капсула
(прозрачна външна обвивка), кортекс и ядро, изградени от прозрачни влакна,
свързани и застъпени помежду си подобно на люспите на луковица. (бел.пр.)

 

Конфликти

Визуален конфликт, късогледство

Биологичен конфликт: визуален конфликт на раздяла, например с любим,
който се е преместил, напуснал или починал. Това включва и да загубиш от
погледа си домашен любимец. Конфликтът също се свързва с това да не ти е
позволено да виждаш някого (внук, любим, приятел, съученик, роднина в
болница) или да не искаш да виждаш някого („изчезни от погледа ми”).
Страхът, че няма да можеш или няма да ти бъде позволено да виждаш
определен човек, може вече да задейства конфликта. Степента на конфликта
определя коя от трите тъкани ще бъде засегната от ДХС (психологическия шок,
бел.пр.). Конюктивата се свързва със среден визуален конфликт на раздяла,
роговицата – с по-силен; лещите – с най-силен. Забележка: Визуалният
конфликт на раздяла се отнася само за хора и животни, но не за обекти
(пръстен, кола, играчка) или за дома.
При тази програма имаме хипочувствителност по време на
конфликтно-активната фаза и епилептоидната криза и хиперчувствителност по
време на лечебната фаза.
Конфликтно-активна фаза: улцерация (изтъняване) на конюктивата,
роговицата или лещите. В лещите загубата на клетки подобрява приема на
светлина и от там зрителната острота с биологична цел човекът, който се губи
от погледа да бъде по-дълго видим. Подобреното виждане надалеч също
увеличава шанса за откриване на изгубен член от групата в далечината. СБС
програмата на конюктивата, роговицата и лещите се придружава с
краткосрочна загуба на памет, чиято цел е временно да се забрави, този който
е изгубен от поглед.
Забележка: Дали е засегната конюктивата, роговицата или лещата на дясното
или лявото око се определя от латералността (левичар, десничар) и от това
дали конфликът е свързан с майка/дете или с партньор.
В конюктивата улцерацията прави окото или очите сухи.
В роговицата продължителната улцерация води до т.нар. кератоконус, при
който нормално кръглата роговица става тънка и започва да изпъква в
конусовидна форма. Асиметричната, неправилна форма на роговицата
причинява астигматизъм с изкривено и двойно виждане (виж също и лечебната
фаза). Типичен симптом е постоянното замъгляване при гледане на близко и
далеч. Поради функцията на роговицата да пречупва светлината, хората с
астигматизъм са чувствителни към светлина.
Ако ъгълът на кривината на роговицата стане твърде голям, това причинява
късогледство, миопия. Далекогледство или хиперопия се случва, когато
роговицата е твърде плоска на ъгъл.

 

Конфликти

Визуален конфликт, късогледство

Лечебна фаза: клетъчната загуба се възстановява и запълва. По отношение
на лещите лечебният процес се проявява като замъгляване на лещите с размито
или мътно виждане (няма симптоми по време на активната фаза). Един силна
лечебна фаза е съпроводена с болка и дискомфорт. Ако лечебната фаза не
може да завърши поради постоянни възврати към активна фаза, замъгляването
остава. Едно постоянно замъгляване на лещите е наречено „сива катаракта
(перде)”.
Според стандартната медицина, катарактът се счита за нормална част при
процеса на остаряване, въпреки че не всеки човек го развива в напреднала
възраст. От гл.т. на ГНМ, това се дължи по-скоро на увеличаващите се случаи
на визуални конфликти на раздяла с родител, съпруг, дълготраен компаньон
или приятел – ето защо катарактът се среща по-често при възрастните хора.
В роговицата, лечебните симптоми се проявяват като замъгляване на
роговицата. С възпаление състоянието се нарича кератит. Симптомите включват
болка, зачервяване, замъглено виждане. С постоянни възврати към активна
фаза, астигматизмът (виж конфликтно-активната фаза) става постоянен поради
повтарящите се процеси на скарификация (изграждане на тъканен белег,
бел.пр.) в роговицата.
Забележка: Епилептоидната криза се придружава със замайване, кратки
смущения в съзнанието или при силен конфликт с пълна загуба на съзнание
(припадане или „абсанс”) в зависимост от интензивността на конфликта поради
понижаването на кръвната захар, причинено от прекомерното използване на
глюкоза от мозъчните клетки.

 

Биостимулатори Ветом и LB Lact

 

Повече за Ветом

 

Поръчки

 

Всичко написано в този сайт е само за обща информация. 

За специализирано лечение или терапия, моля обърнете се към специалист !!!

 

Конфликти

 

Визуален конфликт, увея

СБС програма за очите – увея (хороидея, цилиарно /ресничесто/ тяло и
ирис)
Хороидеята, ирисът и цилиарното тяло се наричат общо увея.
Хороидеята покрива вътрешната повърхност на очната ябълка и снабдява
находящата се под нея ретина с хранителни вещества.

Визуален конфликт, късогледство

Ирисът в предната част на окото е част от хороидеята. Той помага при
регулацията на количеството светлина, което постъпва в окото (вж. и
роговицата) и следователно е функционално тясно свързан със зеницата.
Цилиарното (ресничесто) тяло свързва хороидеята с ириса. То произвежда
водниста течност, за да подържа окото влажно и секретира подобно на гел
вещество, което запълва стъкловидното тяло. То също съдържа цилиарни
мускули, които управляват формата на лещите, за да има ясно виждане.
Увеята съдържа големи количества меланинови пигменти, за да се предпазва
окото от прекомерна светлина.
В ириса количеството меланин определя цвета на очите, който варира от кафяв
до син.
Хороидеята, ирисът и цилиарното тяло се състоят от цилиндричен епител (като
този в тънките черва).

Биологичен конфликт: “конфликт на залъка”, особено конфликт свързан с
„визуалния залък”

 

Визуален конфликт, късогледство

 

УВЕЯ НА ДЯСНОТО ОКО
Отговаря на „входящ залък” и на „не съм способен да уловя визуалния залък”.
В биологични термини, входящият „визуален залък” се равнява на храна.
Образно казано, конфликтът се преживява като „искам да погълна, това което
желая с очите си”. Това, за което на човек му „текат лигите” да види, може да е
свързано с всеки или всичко, което не е способен да види или не му е
позволено да вижда, например, любим човек или дом, който е загубил. Може
също да бъде нещо, което предчувства да види (определен човек, пари в брой,
играчка, ТВ програма, ваканционен курорт) и неочаквано не е успял визуално
да „грабне” или „зърне”. Страхът да ослепея („не съм способен да уловя
визуалния залък”) задействан, примерно, от диагноза МС (множествена
склероза, бел.пр.), диабет или негативна прогноза за дегенерация на макулата
(централна ямка, бел.пр.) може също да предизвика конфликта.

 

Конфликти

 

УВЕЯ НА ЛЯВОТО ОКО
Отговаря на „изходящ залък” и на „не съм способен да отстраня визуалния
залък” (първоначално фекален залък).
Такъв нежелан „визуален залък” се свързва с всяко „грозно нещо”, от което
някой иска да се отърве („не мога да понеса да го гледам”) или картини, които
някой иска да изтрие от паметта си. Да станеш свидетел на нещастен случай
или престъпление, да видиш съпруга/та си с някой друг, или да видиш нещо
обезпокоително по телевизията, може да задейства конфликта. Децата страдат
от дистреса, когато „хващат” техните родители или стават свидетели на семейно
насилие. Нежеланият „визуален залък” може също да бъде човек, който не
искам повече да виждам (роднина, родител, бивш съпруг/а, „приятел”, колега,
учител, посетител).
Конфликтно-активна фаза: клетките в увеята (хороидея, цилиарно
/ресничесто/ тяло и ирис) се размножават пропорционално на силата на
конфликта. Биологичната цел на клетъчното увеличение е да бъда способен
по-добре да абсорбирам (дясното око) или изхвърля (лявото око) „визуалния
залък”. Коя от тъканите се засяга е на случаен принцип.
С продължителна конфликтна активност плосък (резорбиращ тип) или
компактен (секреторен тип) израстък се развива от пигментираните клетки на
увеята. В стандартната медицина, това е наречено цилиарна меланома, ирисова
меланома (горната картинка), хороидна меланома (долната картинка).
Исторически, терминът „меланома” е в действителност погрешен, тъй като
увеята няма дерма; терминът „аденома” би бил по-приложим. Същото важи и за
това, което е наречено „пигментен ретинит”, което според д-р Хамер е по-скоро
състояние на хороидеята (хороиден аденом) от колкото на ретината.
Лечебна фаза: След разрешаването на конфликта, гъбички и микобактерии,
такива като туберкулозните, отстраняват клетките, които повече не са нужни.
В хороидеята, туберкулозните лезии (нарушение на тъканта, бел.пр.) са видими
като бели петна зад ретината, които изчезват със завършването на лечебната
фаза. Един продължителен процес на разграждане, обаче, създава кухини
(каверни) в хороидеята, които евентуално се запълват с калциеви депа.
Загубата на пигментация причинява чувствителност към светлина.

Забележка: Зрителният нерв е сдвоен нерв, който предава визуалната
информация от ретината към визуалния кортекс в задната част на мозъка. Той е
един от двата черепни (краниални) нерва (другият е обонятелният нерв,
инервиращ обонятелната луковица), които излизат извън крайния мозък.
Зрителните нерви се състоят главно от глиални клетки. Уголемяването на
зрителния нерв от там е наречено „глиома на зрителния нерв”, или зрителна
неврома, която може да възникне навсякъде по протежението на зрителния
нерв. От гл.т. на ГНМ, зрителната неврома, която се развива в мозъчния ствол
(в PCL-B) произлиза от конфликт на „визуален залък”, който включва
хороидеята.
В ириса, продължителната туберкулоза евентуално води до загуба на ирисова
тъкан (колобома), което води до уголемяване на зеницата в тази област.
Иритът е болезнено възпаление на ириса. Състоянието може да се случи заедно
с хороидит, възпаление на хороидеята. Увеитът включва цялата увея.

 

 

Биостимулатори Ветом и LB Lact

 

Поръчки

 

Всичко написано в този сайт е само за обща информация. 

За специализирано лечение или терапия, моля обърнете се към специалист !!!

 

Конфликти

    wpChatIcon
    Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
    Контакти