Ветом биостимулатор

Ветом биостимулатор

Ветом биостимулатор

 

Поръчки

 

Какво е Ветом

Защо ни е необходим целогодишен курс на  Ветом за цял живот?
Когато говорим за микробиом, визираме основно чревния тракт,
защото именно той е  определящ за имунната система и здравето.
Нови научни открития и доказателства  потвърждават,
че всяко заболяване като затлъстяване, автоимунни заболявания,
диабет, сърдечно-съдови, алергии, онкологични,
проблеми са съпътствани с дисбаланс на чревния  микробиом.
Основно, отсъствие на бактерии. Дисбактериоз.

Индустриализацията ни поднесе храна,

бедна на ежедневно нужните ни бактерии.

В здравия организъм, са заселени микроорганизмите
/ бактерии от рода Бацилус и др./ които са в симбиоза с  майчините
бактерии(микробиом). Ние им осигуряваме храна,
а те подпомагат храносмилането и имунната ни система,
осигуряват синтеза на витамини.

 

 

 

 

При растенията, стомашно чревния тракт се нарича Ризосфера

Какво е ризосфера?
Ризосферата е зоната на почвата, повлияна от присъствието на корените на растението.

В тази микросреда има важно взаимодействие между растенията, почвата и микрофауната,

което насърчава растежа на растенията. Ризосферната микробна общност варира

от растителни видове до видове въз основа на почвените видове. Състои се главно

от ризобактерии и микоризи, стимулиращи растежа на растенията. Следователно,

ризосферните микроорганизми трябва да бъдат основният фокус за постигане

на успех в управлението на хранителните вещества в почвата.

 

Освен това, ризосферата на растението се различава химически

и физически от насипната почва. Растителните ексудати са основните фактори,

които влияят върху растежа на ризосферните колонизатори. Това е така,

защото растителните ексудати като въглехидрати, аминокиселини и витамини и др.

са специфични за растителните видове и оказват силно влияние върху ризосферата

и нейните микроби. Ризосферните микроорганизми обаче са полезни за растенията.

Тези микроби насърчават растежа на растенията, като увеличават хранителните

вещества в почвата, които са достъпни за растенията. Освен това те предпазват

растението от патогени на корените. Освен това ризосферните микроби

участват в производството на хормони за растеж на растенията.

Ако на 10 тона семе за производство на житни растения

ще са необходими 10 мл (около 40лв )материал Ветом, което гарантира 20%

увеличение на продукцията, при това екологично чиста.

Четете по долу

 

 

Ветом биостимулатор

Цена за 1 бр – 50 лв

 

Поръчки

 

(Ако болестта вече съществува в организма и човек не е в състояние да я овладее, т
рябва да се консултира със лекар специалист за неговата професионална помощ.)
Ветом 1.1 се използва в съчетание с Ветом 2, или Ветом 3, Ветом 4,
за пълно и ефективно нормализиране на чревната система.
Също така, за засилване на имунната система  при
което да бъде приложен интерферона при нужда,
по естествен път от собствени бактерии!? Трябва да се има предвид,
че ефекта е пряко пропорционален на честотата на приложение.
Ветом две вземат ежедневно, целогодишно.
Повечето рецепти са индивидуални.
Предозиране отсъства!

 

Ветом биостимулатор

 

 

Цена за един брой – 50 лв

 

Поръчки

 

За профилактика употребяват   следната схема:
Ветом 2 се взема за 3 – 10 дни в схема по 5 капсули на денонощие,
през 3 – 4 часа, по една капсула.  Бактериите Bacillus amyloliquefaciens,
които, размножавайки се в чревния тракт, края на тънкото
или дебелото  черво, отделят протеолитични, амилолитични.
Освен това: целулозолитични ферменти, биологично активни вещества,
погасяват ръста и развитието на патогенната и
условно-патогенната миклрофлора. Вследствие на този процес,
в червата се нормализира микробния състав,
до съответната установена еволюционна норма.
Почиства стените от непреработена храна, което довежда
до активното изхвърляне на токсините от организма,
а също така и безпрепятствена доставка на
биологични активни хранителни вещества.

 

Ветом 1.1 се взема за 3- 10 дни в схема по 5- 10 капсули на денонощие.
През 2 – 4 часа, по една доза с вода, чай, кафе или друга течност.
Възможна е и комбинация от Ветом 2 и Ветом 1.1 от 6 до 10
капсули и повече в денонощие, в равни бройки от двата вида.
Например 4 бр Ветом 2 и 4 бр Ветом 1.1 за деня,
през един-два часа, по една капсула на вземане,
независимо от вида и порядъка. Преди, по време или след ядене,
с повече водичка след или преди ядене 1 час.
“Ако го използвате в  състояние на болест,
тялото по-активно ще се съпротивлява на болестта,
което ще се отрази на неприятни усещания
(температура, втрисане и др.) и по-бързо възстановяване.”
Профилактика
Следва профилактично приемане на Ветом 2
от една до три дози на ден или една доза  през ден,
една на седмица, индивудуално за всеки,
няколко месеца, целогодишно.!
Една доза = една капсула !
Курс Ветом 1.1 се препоръчва два-три пъти годишно.

 

 

 

Ветом отлично се съчетава с  бактериите

които се предлагат с продукта

LB Lact БЪЛГАРСКИЯТ пробиотик

цена за 1 бр – 30 лв

 

 

Ветом биостимулатор

 

Поръчки

 

Спирулина капсули

 

Спирулина капсули

Цена за един брой – 36 лв

 

Поръчки

 

 

Ветом

Защита на растенията

В продължение на 12 години (2010-2021) служители на лабораторията за градински култури на Изследователския център на Научно-производствената компания LLC проведоха полеви тестове на биологичния препарат Fitop 8.67-9, създаден на базата на бактериите Bacillus subtilis (щам VKPM B -1064) и Bacillus amyloliquefaciens (щамове VKPM V-10642 и VKPM V-10643) върху овощни, ягодоплодни, зеленчукови и цветно-декоративни култури в условията на Западен Сибир, Република Казахстан, Република Италия на обща площ от повече от 100 хиляди хектара.

В резултат на нашите тестове получихме резултати, показващи високата ефективност на лекарството за защита на растенията от най-икономически значимите патогени, защита на растенията от абиотични стресови фактори, стимулиране на растежа на култивирани растения и повишаване на тяхната продуктивност.

Използването на препаратите Фитоп 8.67-9 е високо технологично, тъй като не изисква допълнителни разходи за интегриране в технологичните процеси на различни земеделски култури и осигурява икономически ефект.

По-специално, използването на Fitop 8.67 през 2012-2018 г. при засаждане на плододаващи ягодови насаждения (Селскостопанска академия “Градини на Сибир”, Новосибирска област) изисква консумацията на 30 ml от лекарството на 1 хектар за предзасаждане на обработка на коренова система на 100 000 фиданки. В този случай нямаше допълнителни разходи, с изключение на цената на самото лекарство, тъй като лекарството беше добавено към субстрата (глинен разтвор), който съдържаше корените на разсада преди засаждането на постоянно място за растеж. Изчисляването на икономическата ефективност показа, че употребата на лекарството дава 19% увеличение на добива през първата година от плододаването на ягоди, което позволява получаването на допълнителна печалба в размер на 376 хиляди рубли / ха и възстановява разходите за използване лекарството 5 пъти (включително събирането на реколтата струва допълнителна реколта). Нивото на рентабилност на преработката беше 377%, нивото на рентабилност на производството се увеличи до 97% (с 68% в контролата).

Приложение на Фитоп 8.67 през 2014-2017 г. за защита на плододаващите ягодови насаждения от сиво гниене чрез еднократно пръскане на надземните части на растенията (с разход на препарата 5 мл/ха и разход на работна течност 500 л/ ha) в началото на плододаването (седмица преди началото на беритбата) доведе до увеличаване на добива с 0,6 t/ha поради намаляване на преките загуби от болестта. Допълнителната печалба беше 120 хиляди рубли/ха, възстановяването на разходите, като се вземат предвид разходите за лекарството, разходите за механизирано пръскане и прибиране на реколтата от допълнителни култури, надвишава 15 пъти нивото.

Подобна технология за третиране на плододаващи насаждения от касис се състои в еднократно пръскане на надземните части на растенията с разход на лекарството 5 ml/ha и разход на работна течност 500 l/ha през периода на напълване на плодовете ( седмица преди началото на прибирането на реколтата). Третирането доведе до 2-3 пъти намаляване на увреждането на насаждението от листни петна от гъбичен произход (антракноза, септориоза), повишаване на продуктивния потенциал на растенията, образувани през този период, а през следващата година увеличи добива на насаждението с (0,65-0,67) t/ha (с (19-20)%), при контролен добив 3,38 t/ha. Допълнителната печалба възлиза на (97,5-113,9) хиляди рубли/ха. Нивото на рентабилност на преработката е (176,6-185,1)%, нивото на рентабилност на производството е (55,9-56,7)% (при 43,8% в контролата).

Употребата на лекарството Fitop 8.67 в селскостопанския производствен комплекс “Бараби Гардънс” (окръг Барабински, Новосибирска област) в технологията за получаване на разсад от дървесни резници от касис, червено френско грозде, морски зърнастец и орлови нокти се състоеше от накисване преди засаждане ( 3-та десетдневка на април – 1-ва десетдневка на май) резници в работна течност, съдържаща лекарството, последвано от засаждане на резниците в разсадник на открито и отглеждане при условия на капково напояване. Разходът на лекарството по време на накисване е 3 ml на 30 литра работна течност на 78 m2, на 2000 резници. В резултат на това степента на вкореняване на резниците се увеличи с 20%, кореновата система на получените разсад се удължи със 17%, годишният прираст с 23%, биомасата на разсада с 21%, а добивът на разсад за продажба се увеличи с 1,2- 1,6 пъти. Допълнителната печалба средно за култури годишно възлиза на (89,9-119,4) рубли / m2, или от 280 до 372 хиляди рубли от общата площ на разсадника (0,31 хектара).

В момента лекарството Fitop 8.67 се използва активно от отдела за подобряване на обществените пространства на кметството на Новосибирск в технологиите за отглеждане на цветни култури в цялата площ на градските цветни лехи.

По този начин, биологичният препарат Fitop 8.67 – 9 е обещаващ биологичен препарат, който може да се използва като алтернатива на химическите продукти за растителна защита и стимуланти на растежа при отглеждането на овощни, ягодоплодни и цветни и декоративни култури.

 

 

Всичко написано в този сайт е само за обща информация. 
За специализирано лечение или терапия, моля обърнете се към специалист !!!
    wpChatIcon
    Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
    error: Content is protected !! Защитено съдържание !
    Контакти