Конфликт, вестибуларен апарат

Конфликт, вестибуларен апарат

СБС програма за вестибуларния апарат (вертиго, вертижен синдром)

Биологичен конфликт: В съгласие с неговата функция биологичният
конфликт, свързан с вестибуларния апарат, е конфликт на равновесието,
по-точно, конфликт от падане. Всяко падане (в спорта, на работа, по
стълбите, подхлъзване на мокра или заледена повърхност, падане от стълба,
спъване на кабел) могат да задействат конфликта. Определени професии
(строители, строителни работници по покриви) но също и бебета и възрастни
хора са от рисковата група. Хора с АЛС (амиотиопична латерална склероза –
прогресивна дегенерация на моторните неврони, бел.пр.) или МС (множествена
склероза – разрушава се миелиновото покритие на невроните, бел.пр.), които
имат трудности с поддържането на равновесие, често имат страх от падане;
същото важи и за хората с епилепсия. Конфликтът се отнася и за случаи, когато
виждаш някой да пада или да се сгромолясва (човек, който получава инсулт
или инфаркт) или да чуеш, че любим човек е паднал или е „паднал мъртъв”. В
друг смисъл конфликтът може да бъде преживян като да ми „падне реномето”
или като да се чувствам „изхвърлен”, например след раздяла.
Конфликтно-активна фаза: загуба на функция на вестибуларния клон на
вестибулокохлеарния нерв, което води до загуба на равновесие, състояние
наречено вертиго (световъртеж).

Симптомите на вертиго са усещане за въртене, люлеене или падане на една
страна (вертиго „въртенията” не бива да се бъркат със замаяността на главата).
Дали има склонност за падане надясно или наляво се определя от това дали
човекът е левичар или десничар и от това дали конфликтът е свързан с
майка/дете или партньор. Следователно ако десничар има конфликт от падане,
свързан с майката, има склонност за падане или въртене наляво; ако
конфликтът е свързан с партньор, склонността за падане или въртене е
надясно. За левичарите е обратно. Ако конфликтът касае нас, падането или
въртенето винаги клони към страната, която е свързана с първоначалния
конфликт. Например, ако ДХС е получен от падане наляво, специфичните
вертиго симптоми са също усещане за въртене или падане наляво.

Конфликти

 

 

Конфликт, вестибуларен апарат

 

Конфликт, вестибуларен апарат

Конфликтът от падане, включващ вестибуларния апарат, може също да има
териториален или сексуален аспект (да се чувстваш „повален” от партньора).

Лечебна фаза: По време на лечебната фаза замайването намалява.
Епилептоидната криза се изявява като внезапен пристъп на световъртеж с
възможно тежко гадене и повръщане. Времетраенето на Епи-кризата се
определя от силата и продължителността на конфликтно-активната фаза.
Повтарящи се вертиго атаки се задействат от следа, която се е получила, когато
първоначалният конфликт от падане се е случил. Алкохолът, например, може да
бъде такава следа.
Ако конфликти от падане засегнат вестибуларния апарат и на двете уши, това
причинява, от гл.т. на ГНМ, Вертиго констелация. Симптомите са широка и
нестабилна стойка и походка с навиващи се и залитащи движения.
Медицинският термин за това състояние е атаксия или атаксия на Фридрих.
Физическата некоордираност и несръчност не е резултат от мускулна слабост,
но е поради небалансираното равновесие, причинено от „двойното вертиго”.
Тъй като бебетата и възрастните е по-вероятно да страдат от конфликти на
падане, атаксия по-често се развива в детството и в късна възраст.
Болест на Мениер, известна още и като първичен ендолимфатичен хидропс, е
според стандартната медицина „нарушение във вътрешното ухо, което засяга
равновесието и слуха”. Въз основа на ГНМ, състоянието е комбинация от
конфликт от падане (включващ вестибуларния апарат) и слухов конфликт
(включващ ушния охлюв).

 

Фаза възстановяване с помощта на бактерии, вируси и гъбички!

 

 

Ветом биостимулатор

LB Lact българският пробиотик

 

 

Всичко написано в този сайт е само за обща информация. 

За специализирано лечение или терапия, моля обърнете се към специалист !!!

 

Конфликти

    wpChatIcon
    Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
    Контакти